Javna nabavka dobara: Promo materijal za realizaciju
kampanja i edukativnih radionica br.
1.1.15/2019 od 31.05.2019. godine
 
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Joomla templates by Joomlashine