Javna nabavka usluga: Izrada elaborata geomehaničkih ispitivanja za izradu projektne dokumentacije za izgradnju 2 mosta preko reke Bistrice - ponovljeni postupak, br. 1.2.65-P2/2018 od 22.11.2018. 
 
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Joomla templates by Joomlashine