Javna nabavka usluga, br. 1.2.21/2017: Izrada projektno tehničke dokumentacije od 12.10.2017. godine.     
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovor 1
Izmenjena konkursna dokumentacija 2
Izmenjena konkursna dokumentacija 3
Pitanje i odgovor 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava
Izmenjena konkursna dokumentacija 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru pt1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru pt2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru pt3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru pt4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru pt5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru pt6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru pt7
Odluka o izmeni ugovora pt1
Odluka o izmeni ugovora pt3
Odluka o izmeni ugovora pt4
Odluka o izmeni ugovora pt5
Odluka o izmeni ugovora pt6
Odluka o izmeni ugovora pt7
Joomla templates by Joomlashine