Javna nabavka usluga: Izrada idejnog projekta mašinskih instalacija za adaptaciju poslovnog prostora, br. 1.2.16/2017 od 07.06.2017.  
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
Joomla templates by Joomlashine