Rešenjem o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Pirot I br.06/26-17 od 30.06.2017. godine, imenovani su:

1.  Zoran Stojanović iz Pirota, predsednik,
2.  Dušan Dimitrijević iz Pirota, član,
3.  Dragan Jovanović iz Pirota, član,
4.  Vladimir Ristić iz Pirota, član,
5.  Slobodanka Todorović iz Pirota, član.

Poslovnik o radu komisije
Rešenje o imenovanju direktora JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta
Rešenje o imenovanju direktora JKP "Gradska toplana"
Rešenje o imenovanju direktora JP "Vodovod i kanalizacija"
Rešenje o imenovanju direktora JKP "Komunalac"
Rešenje o imenovanju direktora JKP "Regionalna deponija"

 

Javni beležnik

Javni beležnik

Đorđe Petrović
Srpskih vladara 118
Telefon: +381 (0)10 310 045
Mobilni: +381 (0)66 310 045
e-pošta: jbeleznikpetrovic@gmail.com
Joomla templates by Joomlashine