2021 - 2023
Javni poziv za javnu raspravu o predlogu programa zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine
Zaključak
Program javne rasprave
Ex-ante i Ex-post analiza efekata politike zapošljavanja grada Pirota
Predlog programa zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom za period od 2024. do 2026.godine
Obrazac za komentare

 

Plan razvoja Grada Pirota 2021–2028.

 

Osnaživanje ženskog preduzetništva i uloge žena na selu u jugoistočnoj Srbiji

Pružimo ruku teže zapošljivim licima

Uspostavljanje sajamskog prostora

Sportske aktivnosti za mlade-budućnost za sve u prekograničnom regionu

Joomla templates by Joomlashine