Odluka o izradi Strategije bezbednosti saobraćaja grada Pirota

za period 2024. - 2028. sa akcionim planom

Rešenje o obrazovanju koordinacionog tima za izradu

Strategije bezbednosti saobraćaja grada Pirota

Rešenje o obrazovanju radne grupe za izradu

Strategije bezbednosti saobraćaja grada Pirota

Zaključak - Javna rasprava

Javni poziv za učešće i Javnoj raspravi

Program Javne rasprave

Obrazac za primedbe

Nacrt strategije

Nacrt akcionog plana

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi

Joomla templates by Joomlashine