2021 - 2023
Javni poziv za javnu raspravu o predlogu programa zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine
Zaključak
Program javne rasprave
Ex-ante i Ex-post analiza efekata politike zapošljavanja grada Pirota
Predlog programa zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom za period od 2024. do 2026.godine
Obrazac za komentare
Odluka o usvajanju Programa zapošljavanja sa akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine
Program zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine.
Prilog 1 - Izveštaj o sprovedenoj analizi efekata politike zapošljavanja za potrebe izrade Programa zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine
Prilog 2 - Odluka o pristupanju izradi Programa zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine
Prilog 3 -Rešenje o formiranju radne gurpe za učešće  u postupku izrade Programa zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine
Prilog 4 - Izveštaj o sprovedenom konsultativnom procesu u toku izrade predloga Programa zapošljavanja sa akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine
Prilog 5 - Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o predlogu Programa zapošljavanja sa akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine
Joomla templates by Joomlashine