Javne konsultacije

 

Odluka o pristupanju Plana razvoja
Informacije o izradi Plana razvoja
Obrazac za predloge

Rešenje o formiranju koordinacionog tima

Rešenje o formiranju tematskih radnih grupa

Javna rasprava - Plan razvoja Grada Pirota za period 2021. - 2028. godine - NACRT (Dokumentacija sa prilozima)

Poziv na prezentaciju Plana razvoja Grada Pirota za period 2021. - 2028. godine

Plan razvoja grada Pirota 2021-2028

 

Izveštaj o sprovednoj javnoj raspravi na nacrt Plana razvoja Grada Pirota 2021. - 2028. godine

Odluka o usvajanju Plana razvoja Grada Pirota za period 2021. - 2028. godine

Plan razvoja Grada Pirota za period 2021. - 2028. godine

Prilog 1 - Opšti i demografski podaci grada Pirota

Prilog 2 - Privredni razvoj grada Pirota

Prilog 3 - Razvoj infrastrukture i zaštite životne sredine grada Pirota

Prilog 4 - Društveni razvoj grada Pirota

Joomla templates by Joomlashine