OSNAŽIVANJE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA I ULOGE ŽENA NA SELU U JUGOISTOČNOJ SRBIJI

 

12.06.2023.

Nastavak podrške Vlade Slovenije razvoju ženskog biznisa na selu

Uz finansijsku podršku Vlade Republike Slovenije i Karitasa Slovenije, Caritas Beogradske nadbiskupije započeo je u aprilu ove godine realizaciju projekta „Osnaživanje ženskog preduzetništva i uloge žena na selu u jugoistočnoj Srbiji“ u partnerstvu sa opštinama Aleksinac, Babušnica, Vlasotince i Pirot. Projekat traje 30 meseci i predstavlja nastavak pomoći Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije ugroženim seoskim sredinama u ovom delu Srbije.
 
U projektu učestvuje 60 žena koje se bave proizvodnjom tradicionalne hrane i pružanjem usluga u seoskom turizmu. Realizacijom različitih aktivnosti u naredne dve i po godine cilj je da se njihove inicijative podrže, a one podstaknu da se aktivnije uključe u pobošljanje sopstvenog ekonomskog položaja. Planirane su preduzetničke radionice, obuke o tehnologiji proizvodnje i bezbednosti hrane, bespovratna sredstva za renoviranje prostorija za proizvodnju i nabavku opreme, alata i ambalaže. Poseban akcenat stavljen je na poboljšanje plasmana kroz aktivnosti poput učešća na sajmovima,  prodaje preko interneta i različite promotivne kampanje. Jednako važan segment projekta predstavlja i prenos dobre prakse iz Slovenije u oblasti porodičnog biznisa na selu, kao i uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja opštinskih budžeta.
Tokom maja i juna realizovane su četiri uvodne radionice na temu ženskih prava i afirmacije jednakih šansi, koje su bile i prilika da se učesnice na projektu detaljnije upoznaju sa kalendarom aktivnosti i predstave svoje poslovne ideje.

Projekat „Osnaživanje ženskog preduzetništva i uloge žena na selu u jugoistočnoj Srbiji“ sufinansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, a realizuju Karitas Slovenije i Caritas Beogradske nadbiskupije.

 Radionice na temu „Osnove menadžmenta i finansijskog upravljanja malim gazdinstvima“

U okviru projekta „Osnaživanje ženskog preduzetništva i uloge žena na selu u jugoistočnoj Srbiji“ Caritas Beogradske nadbiskupije je u oktobru i novembru realizovao 4 dvodnevne radionice za 60 žena, učesnica projekta iz 4 partnerske opštine: Aleksinac, Pirot, Vlasotince i Babušnica na temu „Osnove menadžmenta i finansijskog upravljanja malim gazdinstvima“.

Cilj radionica je bio usvajanje osnovnih pojmova upravljanja poljoprivrednim gazdinstvima i vođenje finansija - finansijska pismenost, kao što su protok novca, likvidnost, matrica protoka novca, fiksni i varijabilni troškovi, planiranje i strateško planiranje troškova i rashoda i upravljanje prihodima. Govorilo se i o Pravilniku o poljoprivrednim gazdinstvima i Pravilniku o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla. Korisnice su takođe upoznate i sa osnovama prostog knjigovodstva koje je obaveza za poljoprivredna gazdinstva kao i sa osnovnim obrascima koje treba da imaju spremne, u slučaju kontrole nadleženih organa. Kroz celu radionicu korisnice su podsticane da razmišljaju o unapređenju poslovanja, smanjenju troškova i rastu prihoda.

Projekat finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, a realizuju Caritas Beogradske nadbiskupije i Karitas Slovenije.

 

Joomla templates by Joomlashine