Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 

Р.Б. Предлог Број гласова на анкетном листићу Број гласова на сајту Укупно %
1 Изградња туристичког мобилијара на локацији Криви вир-Темштица 270 2.468 2.738 45,72
2 Реконструкција, санирање и уређење јавних чесми и изградња нових 14 1.678 1.692 28,26
3 1. Начни шоу за децу од 6-10 год. (извођење експеримената из области природних наука испред деце са могућношћу учествовања истих) 98 1.139 1.237 20,66
4 Изградња дечијег игралишта у старом Тигровом насељу 101 220 321 5,36
  УКУПНО: 483 5.505 5.988  

 

 

После спроведене анкете уследио је састанак тима за спровођење Партиципативног буџетирања који је одржан 25.11.2020. године у Малој сали Града Пирота.

На састанку су сређивани резултати спроведене анкете. Пребројани су гласови на анкетним листићима и осврнуло се на резултат анкете на сајту. На основу утврђеног укупног броја гласова констатовано је да је највећи број гласова и то 2.738  добио предлог Изградња туристичког мобилијара на локацији Криви вир-Темштица. Тим за партиципативно буџетирање је одлучио да се овај предлог уврсти у нацрт Одлуке о буџету за 2021. годину као део Партиципативног буџетирања за које је за 2021. годину намењено 1.000.000,00 динара.

Записник са састанка

 

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Унапређење пословне климе у Србији

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine