Сертификована општина са повољним пословним окружењем

V Седница Скупштине Општине Пирот - 19.11.2014. године
 
Дневни ред
Одлуке, решења и закључци  
Одлука о престанку мандата одборника Димитрија Видановића
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пирот за 2014. годину
Одлука о општинском правобранилаштву општине Пирот
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању правне помоћи грађанима општине Пирот
Одлуке из имовинско-правне области
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Пирот
Одлука о измештању дела постојеће депоније
Одлука о измени и допуни Одлуке о промету робе на јавним површинама 
 
Одлука о моделу, методу и мерама за растерећење субјекта приватизације Јавно предузеће "Радио Пирот"      
Записник
Joomla templates by Joomlashine