Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 II Седница Скупштине Општине Пирот - 30.04.2014. године
 
Дневни ред
Одлуке, решења и закључци  
Одлука о Завршном рачуну буџета општине Пирот за 2013. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Пирот за 2014. годину
Одлука о проглашењу ерозивних подручја на територији општине Пирот    
Одлука о измени Одлуке о додатним правима у области друштвене бриге о деци
Правилник о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације за део катастарских општина Бериловац и Извор
Правилника о измени Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пирот за 2014. године
Joomla templates by Joomlashine