Сертификована општина са повољним пословним окружењем

IV Седница Скупштине Општине Пирот - 26.09.2014. године
 
Дневни ред
Одлуке, решења и закључци  
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Пирот за период 01.01.-30.06.2014. године
Одлука о матичним подручјима на територији општине Пирот
Одлука из имовинско-правне области
Одлука о допуни Одлуке о линијском превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Пирот
Решење о давању сагласности на Извештај о раду ПУ "Чика Јова Змај" за школску 2013/2014 год. и на Програм рада Предшколске установе за радну 2014/2015 годину
Решење о Давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Градска топлана" о репрограмирању неизмиреног дуга за грејање купаца стамбеног и пословног простора уз отпуст затезне камате
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Градска топлана" о допуни Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије
Одлука   
Закључак о разматрању могућности обезбеђивања локације од стране локалне самоуправе и надлежног јавног предузећа за ауто пијацу у Пироту
Поништење правоснажног решења Скупштине општине Пирот бр.I бр.06/115-12 од 30.11.2012. године
Joomla templates by Joomlashine