Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Јавни конкурс за избор директора Јавних предузећа - Пирот  
ЈП "Водовод и канализација" - Пирот
ЈКП "Градска топлана" - Пирот
ЈП "Комуналац" - Пирот
ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - Пирот
ЈКП "Регионална депонија" - Пирот

 

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine