Сертификована општина са повољним пословним окружењем

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пирот, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:
- функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Пирот
- објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Пирот,
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Пирот за 2015. годину, до дана 30.октобра 2014. године.

Јавни позив
Захтев - инфраструктура                      
Захтев - сточари
Табела - сточари
Oдлука
Joomla templates by Joomlashine