Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Јавна набавка радова у отвореном поступку: Уређење дворишног дела у насељу Сењак - поновљени поступак, редни број 1.3.16-П2/2020 од 13.05.2020.  
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измењена конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору
Joomla templates by Joomlashine