Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Јавна набавка услуга: Израда плана превентивних мера за извођење радова, ангажовање лица за безбедност и здравље на градилишту и ангажовање координатора за извођење на градилишту - Пројекат Реконструкција дела корита канала Туштина (Рогоз) од улива Кавак у Рогоз до моста у улици Хајдук Вељка у Пироту и Реконструкција крова зграде Градске управе Пирот, редни број набавке 1.2.18/2020 од 11.02.2020. године                  
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Joomla templates by Joomlashine