Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Јавна набавка услуга: Израда плана превентивних мера за извођење радова, ангажовање лица за безбедност и здравље на градилишту и ангажовање координатора за извођење на градилишту - Пројекат Реконструкција дела корита канала Туштина (Рогоз) од улива Кавак у Рогоз до моста у улици Хајдук Вељка у Пироту, бр. 1.2.50/2019 од 20.11.2019. године  
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Joomla templates by Joomlashine