Сертификована општина са повољним пословним окружењем

<!--

Јавна набавка услуга: Угоститељске услуге бр. 1.2.2/2019 од 14.02.2019.                   
 
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора пт 1, 3 и 4
Одлука о обустави поступка пт 5
Обавештење о обустави поступка пт 5
Одлука о додели уговора пт 2

Обавештење о закљученом уговору пт1

Обавештење о закљученом уговору пт3

Обавештење о закљученом уговору пт4

Обавештење о закљученом уговору пт2

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine