Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Јавна набавка радова: Повећање енергетске ефикасности зграде ГУ Пирот - преговарачки поступак без објављивања позива за подносење понуда бр. 1.3.19/2018 од 11.05.2018. године  
Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine