Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Јавна набавка радова: Уређење дела Таковске улице, деоница од Гушевице до ул.

Устаничка - коловоз и лева страна тротоара, бр. 1.3.15/2018 од 07.02.2018.

 
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питање и одговор 1
Измењена конкурсна документација
Измењена конкурсна документација 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Joomla templates by Joomlashine