Сертификована општина са повољним пословним окружењем

На основу члана 43. и 47. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07) и члана 29. Статута општине Пирот (“Службени лист града Ниша” бр 11/08), Скупштина општине Пирот, на седници одржаној 20.11.2013. године, донела је ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПИРОТ ЗА 2013. ГОДИНУ

Прилози:
Pristupiti ovom URL-u (http://www.pirot.rs/downloads/budzet/2013/Odluka2rebalans2013.pdf)Одлука[Одлука о изменама и допунама Буџета општине Пирот за 2013. годину]435 kB
Pristupiti ovom URL-u (http://www.pirot.rs/downloads/budzet/2013/Obrazlozenje2.pdf)Образложење[Образложење Одлуке о изменама и допунама]157 kB

 

План детаљне регулације „Пословна инфраструктура - део логистичког центра“ - Пирот

Унапређење пословне климе у Србији

Joomla templates by Joomlashine