Сертификована општина са повољним пословним окружењем

На основу члана 43.и 47. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07) и члана 29. Статута општине Пирот (“Службени лист града Ниша” бр 11/08), Скупштина општине Пирот, на седници одржаној 31.05.2013. године, донела је ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПИРОТ ЗА 2013. ГОДИНУ

Прилози:
Pristupiti ovom URL-u (http://www.pirot.rs/downloads/budzet/2013/Odluka_rebalans_2013_final.pdf)Одлука[Одлука о изменама и допунама Буџета за 2013. годину]430 kB
Pristupiti ovom URL-u (http://www.pirot.rs/downloads/budzet/2013/Obrazlozenje.pdf)Образложење[Образложење Одлуке о изменама и допунама]111 kB
Joomla templates by Joomlashine