Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Захтев за оствариванје права на новчану социјалну помоћ >>>

Подаци о члановима породице уз захтев за новчану помоћ >>>

 

 

 

Project title: Virtual enterprises

Organization of event for Project “ Virtual enterprises “ CB007.1.21.378 (05.04.2017.): >>>

Dossier (05.04.2017.): >>>

CORRIGENDUM No: 1 to the Publication Ref: 2014TC16I5CB007-2015-1-378/PP2-TD02 (10.04.2017.): >>>

CORRIGENDUM No: 2 to the Publication Ref: 2014TC16I5CB007-2015-1-378/PP2-TD02 (21.04.2017.): >>>

CANCELLATION OF A SERVICE TENDER PROCEDURE

Organization of event

2014TC16I5CB007-2015-1-378/PP2-TD02 (19.05.2017): >>>

 

Contract title: Organization of event
Location : Pirot, Pirot’s district , Serbia 
(02.06.2017.)

 

1.   Publication reference: 2014TC16I5CB007-2015-1-378/PP2-TD02-1 >>>

2.   Procedure

Competitive negotiated

3.   Programme title

Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme, CCI No 2014TC16I5CB007

4.   Financing

Contract  RD-02-29-294/12.12.2017;  Project “ Virtual enterprises “ CB007.1.21.378  Budget part PP2 Center for social works , budget line BL4

5.   Contracting Authority

Center for social work ,

126a, Srpskih vladara str , 18300 Pirot

Legal representative: Marija Vasić

 

CANCELLATION OF A SERVICE TENDER PROCEDURE

Organization of event

 

Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme, CCI No 2014TC16I5CB007

 

2014TC16I5CB007-2015-1-378/PP2-TD02-1 (06.07.2017.): >>>

 

1.     Publication reference

2014TC16I5CB007-2015-1-378/PP2-TD02-1

2.     Date of publication

02.06.2017.

3.     Programme title

Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme, CCI No 2014TC16I5CB007

 

378 PP2 ORGANIZATION OF EVENT (14.07.2017.): >>>

Contract award notice (17.08.2017.): >>>

 

Пројекат: Спречавање демографског колапса у прекограничном региону

Опис пројекта: >>>

Информације о пројекту: >>>

Тендерски досије (07.04.2017.): >>>

Тендерски досије (26.04.2017.): >>>

Исправка ТD5 (12.05.2017.): >>>

Исправка ТD4 (23.05.2017.): >>>

Question and answers (25.05.2017.): >>>

CANCELLATION OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE (19.06.2017.): >>>

LOCAL OPEN TENDER DOSSIER 288 LPTD4-1 (30.06.2017.): >>>

Supplies contract award notice (25.08.2017.): >>>

Стратегија еластичности радне снаге: >>>

 

Информатор о раду за 2014. годину >>>

Информатор о раду за 2015. годину >>>

Информатор о раду за 2016. годину >>>

Информатор о раду за 2017. годину >>>

Информатор о раду за 2018. годину >>>

Информатор о раду за 2019. годину >>>

Информатор о раду за 2020. годину >>>

Информатор о раду за 2021. годину >>>

Правилник о набавкама >>>

Joomla templates by Joomlashine