Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Решењем о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Пирот И бр.06/26-17 од 30.06.2017. године, именовани су:

1. Зоран Стојановић из Пирота, председник,
2. Душан Димитријевић из Пирота, члан,
3. Драган Јовановић из Пирота, члан,
4. Владимир Ристић из Пирота, члан,
5. Слободанка Тодоровић из Пирота, члан.

Пословник о раду комисије
Решење о именовању директора ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта
Решење о именовању директора ЈКП "Градска топлана"
Решење о именовању директора ЈП "Водовод и канализација"
Решење о именовању директора ЈКП "Комуналац"
Решење о именовању директора ЈКП "Регионална депонија"

 

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine