Сертификована општина са повољним пословним окружењем

На седници  Градског већа усвојен је извештај о раду Градске управе за 2023. годину. Начелник, Саша Јовановић оценио је да је 2023. година,  као и претходне две, била јако интензивна са широким спектром сложених послова и процеса како из изворних тако и из поверених надлежности. Кроз писарницу Градске управе је током прошле године евидентирано 17.077 разних поднесака и захтева грађана који су упућени органима Градске управе на даљу обраду. Одсек за послове друштвене бриге о деци је током прошле године донео  близу 6.000 аката.

Начелник Градске управе  навео је само неке од послова Одељења за општу управу,  Одељења за ванпривреду, Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено инспекцијске послове  и Одељења фиансија, као показатељ успешног рада у протеклој години. Он је истакао да Градска управа у сталној комуникацији са Полицијском управом, Заводом за обавезно социјално осигурање, Фондом за пензијско и нвалидско осигурање, Заводом за статистику и са Службом за бирачки списак како би се исти ажурирао на дневном нивоу, и подсетио  да су радници Градске  управе учествовали у спровођењу локалних и парламентарних избора који су, како каже, спроведени  фер, поштено, на правилан и законит начин и у сагласности са Законом о избору народних посланика и Законом о локалним изборима.

Јовановић је подсетио да се  већ неколико година уназад у области енергетике остварују одлични резултати. „Имамо одличну сарадњу са Министарством рударства и енергетике и са Министарством заштите животне средине по питању субвенција у делу енергетске санације породичних кућа и станова. Током 2023. из буџета је издвојено 32,5 милиона што заједно са Министартвом и улагањем грађана само у тој области негде око 60 милиона динара укупног улагања. Он је подсетио и на активности у области урбанизма  и грађевинарства које подразумевају издавање информација о локацијским условима, издавање грађевинских дозвола, употребних дозвола, послове озакоњења објеката. Прошле године је издато 47 грађевиснких дозвола од тога три за вишепородично становање са 65 станова што је нешто мање у односу на 2022. годину када је издато 67 грађевинских дозвола за 122 стана у вишеспратном становању.
Начелник Градске управе каже да без доброг буџета не може бити добра пословна година у било којој области. Он је подсетио да је у прошлој години само у Одсеку за рачуноводство друштвених делатности и Одсеку трезора било близу 19.000 захтева за плаћање трансфер средстава које је  потребно усагласити са индиректним и директним корисницима буџета како би све било у складу са финансијским плановима и буџетом Града.
Буџет за пољопривреду је у последњих десетак година  од 570.000 динара повећан на око 60 милиона динара за подстицајна средства, подсетио је Јовановић. Значајна издвајања била су и за привреду где су само  на бази субвенција камата на кредите, пиротски привредни субјекти  код банака повукли 36 милиона динара. „Ту су и друге мере запошљавања и субвенција, активни смо и по питању прекограничне сарадње где се реализује међународни истраживачки пројекат Мобицон, који се односи на грађевински отпад који би у наредном периоду био третиран као ресурс“ – рекао је начелник Градске управе, Саша Јовановић.  

Извор: Пиротске вести

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine