Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Попис становништва, домаћинства и станова 2022 године спроводи Републички завод за статистику у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022 године („Сл.гласник РС“ бр.9/20 и бр.35/21).

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.

Теренско пописивање података спроводи се од 01. до 31. октобра 2022 године. Подаци у попису се прикупљају према стању на дан 30. септембар 2022 године у 24 сата тј. у поноћ између 30. септембра и 1.новембра. Овај временски пресек назива се „ критични моменат пописа“.

Податке прикупљају непосредно пописивачи од грађана, методом интервјуа користећи преносиве рачунаре ( лаптопове).

Пописивачи су непосредни извршиоци Пописа и имају задатак да на територији пописних кругова који су им додељени, „ идући од врата до врата“ прикупе податке о свим јединицама Пописа ( лицима, домаћинствима и становима) у складу са методологијом Пописа и додатним упутствима и процедурама.

Подаци прикупљени у Попису користиће се искључиво у статистичке сврхе и не могу се уступати другим правним и физичким лицима. Подаци се не могу употребљавати  у сврху утврђивања обавеза грађана, нити се могу користити као доказ за остваривање права грађана.

Сва физичка и правна лица која обављају послове у вези с пописом дужна су да чувају као тајну све податке прикупљене од пописаних лица.

Лице које се обухвата Пописом дужно је да у њему учествује, односно да одговори на сва пописна питања и да на свако питање да тачан и потпун одговор. Податке о одсутним члановима домаћинства даје члан домаћинства коме су подаци највише познати, а о деци млађој од 15 година податке даје родитељ, усвојитељ или старатељ.

Лице које се обухвата пописом није дужно да се изјашњава о националној припадности и вероисповести.

 

 

Joomla templates by Joomlashine