Сертификована општина са повољним пословним окружењем

С циљем да ојача територијалну кохезију у друштву, унапреди одрживи развој, повећа капацитете за коришћење локалних ресурса, али и промовише активно учешће градјанског друштва у процесима доношења одлука на локалном нивоу у Србији и Бугарској, пре годину дана удружење градјана “Пиргос” из Пирота и Бугарски центар за непривредно право почели су реализацију пројекта “Активни градјани заједно”.

Први резултати данас су анализирани на заједничкој конференцији која је одржана у Пироту, а била је ово прилика и да се представи тренутна ситуација у области прекограничне сарадње цивилног друштва са локалним властима Софијске области и Пиротског округа.


Конференцију је отворио председник општине мр Владан Васић.

Пројекат је осмишљен кроз четири фазе. Прва се односи на размену знања, информација и постојеће документације из области правне регулативе како би се прикупили релевантни документи и омогућила подела добрих пракси Европске уније у области сарадње организација цивилног друштва и локалних власти.

Како је истакнуто на данашњој конференцији покренута је и иницијатива за формирање заједничког прекограничног активног градјанског савета у прекограничном региону измедју Србије и Бугарске где ће одбор поред представника локалних власти чинити и представници невладиних организација, професионалних и пословних организација, као других заинтересованих страна у прекограничном региону.

Пројекат “Активни градјани заједно” се реализује уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње” и у последњој фази базираће се на ширењу информација и представљању успешних модела општинама и организацијама у Србији. Кроз кампању јачања свести на тај начин широк круг градјана биће мотивисан да се активније укључи у процесе доношења одлука.

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Унапређење пословне климе у Србији

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine