Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Потребна документација:
- Важећа лична карта
- Доказ о уплаћеној такси

Напомена: Неопходно је лично присуство.
Место предаје документације и решавања предмета: шалтер бр 7. Општинског услужног центра
Радно време са странкама: радним даном 07:00 - 14:30

Телефон за информације: 010/305-560

За болесна и непокретна лица излази се на терен. У том случају потребно је на шалтер бр 7, пре изласка на терен, поднети следећу документацију:
- Важећа лична карта
- Захтев за излазак на терен у слободној форми
- Доказ о здравственом стању

Републичка административна такса: 580,00 динара                 
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а

Општинска накнада: 320,00 динара                 
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а 

Joomla templates by Joomlashine