Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Потребна документација:
- Захтев за издавање
- Доказ о сродству (изводи из матичних књига рођених и венчаних, за лица која су рођена ван територије Општине Пирот)
- Фотокопије личних карата  или доказ о пребивалиштву за све чланове породице
- Доказ о уплаћеној такси


Место набавке обрасца: Инфо пулт Општинског услужног центра или преузмите овде PDF

Републичка административна такса: 580,00 динара                 
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а

Општинска накнада: 320,00 динара                 
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а 

Место предаје документације и решавања предмета: канцеларија број 10
Радно време са странкама: радним даном 07:00 - 14:30

Телефон за информације: 010/305-510

Joomla templates by Joomlashine