Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Потребна документација:

- Захтев за издавање
- Доказ о сродству (изводи из матичних књига рођених и венчаних, за лица која нису рођена на територији општине Пирот)
- Фотокопија личне карте или уверење о пребивалишту Полицијске управе  Пирот
-За пензионере: Потврда Фонда ПИО о укупно исплаћеној пензији за претходну годину, односно доказ да није корисник пензије
- За запослене: Потврда послодавца о укупно исплаћеној заради за претходну годину
- За незапослене: Потврда Тржишта рада да је лице незапослено
- За децу: Потврда о редовном школовању
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке захтева:  Инфо пулт Општинског услужног центра или преузмите овде ПДФ

Републичка административна такса: 580,00 динара                 
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а

Општинска накнада: 320,00 динара                 
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. Пиб-а 

Место предаје документације и решавања предмета: канцеларија број 10

Радно време са странкама: радним даном 07:00 - 14:30

Телефон за информације: 010/305-510

Joomla templates by Joomlashine