Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Потребна документација:
 
- интернационални изводи рођених, венчаних и умрлих издатих по конвенцији на "А", "Б" и "Ц" обрасцу, односно инострани изводи (оверени "апостилом") преведени од овлашћеног судског тумача, односно изводи на домаћем обрасцу, што зависи од услова из конвенција
 
- потврда о пребивалишту у време рођења детета, у време закључења брака или  настанка смрти, односно потврда о садашњем пребивалишту

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу

Предата документација се задржава.

Општинска накнада: 150,00 динара
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место набавке обрасца: Инфо пулт Општинског услужног центра или преузмите овде:

  •  ПДФ за извод из матичне књиге рођених
  •  ПДФ за извод из матичне књиге венчаних
  •  ПДФ за извод из матичне књиге умрлих

Место предаје документације и решавања предмета: канцеларија бр.11
Радно време са странкама: радним даном 07:00 – 14:30
Телефон за информације: 010/305-511

 

Joomla templates by Joomlashine