Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Потребна документација:
- Захтев
- Потврда о смрти издата од стране лекара
- Извод из матичне књиге рођених, за лица која су рођена ван територије Општине Пирот
- Уверење о држављанству, за лица која су рођена ван територије Општине Пирот
- По потреби, и друга документа
- Доказ о уплаћеној општинској накнади.

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу

Смртовница:
За покретање оставинског поступка неопходно је састављање смртовнице. Матичар је дужан да у року од 30 дана по извршеном упису смрти у МКУ достави смртовницу оставинском суду, тако да би сродници умрлог требало да се јаве матичару како би пружили потребне податке за састављање смртовнице (о имовини умрлог, наследницима)

Предата документација се задржава.

Општинска накнада:  150,00 динара
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место набавке обрасца: Инфо пулт Општинског услужног центра или преузмите ПДФ.

Место предаје документације и решавања предмета: канцеларија бр.11
Радно време са странкама: радним даном 07:00 – 14:30
Телефон за информације: 010/ 305-511

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine