Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Рођење детета у здравственој установи дужна је да пријави здравствена установа, а ако је дете рођено код куће, отац или чланови домаћинства, мајка или лице које сазна за рођење.
Приликом пријављивања бебе, уз присуство и сагласност оба родитеља, одређују се име, презиме и држављанство детета.

Потребна документација за децу рођену у браку:
- извод из матичне књиге венчаних, ако венчање није уписано у МКВ на територији Општине Пирот
- уверења о држављанству за родитеље, уколико нису уписани у КД на територији Општине Пирот, (не старије од 6 месеци)
- важеће личне карте оба родитеља са усклађеним презименом за мајку

Потребна документација за децу рођену ван брака:

Без признатог очинства
- извод из матичне књиге рођених за мајку, ако није уписана у МКР Општине Пирот
- уверење о држављанству за мајку, ако није уписана у КД Општине Пирот, (не старије од 6 месеци)
- важећа лична карта мајке
- довољно је само присуство мајке
- очинство се може признати и накнадно, после завршене пријаве рођења детета

Са признатим очинством
- извод из матичне књиге рођених за мајку, ако није уписана у МКР Општине Пирот
- уверење о држављанству за мајку ако није уписана у КД Општине Пирот, (не старије од 6 месеци)
- важећа лична карта мајке
- извод из матичне књиге рођених за оца, ако није уписан у МКР Општине Пирот
- уверење о држављанству за оца, ако није уписан у КД Општине Пирот, (не старије од 6 месеци)
- важећа лична карта оца

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу.
Предата документација се задржава.

Општинска накнада: 150.00 динара                 
Уплатни рачун:  840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр. 079 + бр. Пиб-а

Место предаје документације: канцеларија бр.10

Место решавања предмета: канцеларија бр.10

Радно време са странкама: радним даном 07:00 – 14:30

Телефон за информације: 010/305-510

Напомена:
Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 30 дана од дана рођења. По завршеној пријави, матичар прослеђује непотпуни извод из матичне књиге рођених, Полицијској управи у Пироту, ради одређивања јединственог матичног броја за дете.
У року од 7 до 10 дана потпун извод, са одређеним матичним бројем, враћа се у матичну службу, након чега га родитељи могу преузети у  матичној служби Општине Пирот.
У случају да родитељи не пријаве дете у законском року, за одређивање личног имена детета надлежан је Центар за социјални рад по пребивалишту родитеља. Родитељи се обраћају матичару општине у којој  је дете рођено, који ће упутити допис надлежном Центру за социјални рад, за одређивање личног имена детета.

Joomla templates by Joomlashine