Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Потребна документација уколико су оба будућа супружника држављани Републике Србије:
- Важеће личне карте будућих супружника
- Доказ о уплаћеној такси
- Изводи из матичне књиге рођених за будуће супружнике (за лица рођена ван територије општине Пирот)
- Уверења о држављанству за будуће супружнике  (за лица рођена ван територије општине Пирот)
- По потреби и друга документа

Потребна документација уколико је један од супружника страни држављанин:
- Извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
- Уверење о слободном брачном стању легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача
- Важећи пасош страног држављанина
- По потреби, и друга документа

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу

Предата документација се задржава.
Приликом сачињавања записника потребно је лично присуство младенаца.

За венчања у седишту матичног подручја (Сала за венчања) радним даном до 14:00 часова:
Општинска накнада: 150,00 динара                 
Уплатни рачун:  840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица( имаоц ПИБ-а)97  конт.бр.079 + бр. Пиб-а

За венчања у седишту матичног подручја (Сала за венчања) радним даном од 14:00 до 20:00 часова, у дане викенда до 14:00 и у дане државног празника:
Општинска накнада: 650,00 динара                 
Уплатни рачун:  840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр. 079 + бр. Пиб-а

За венчања у седишту матичног подручја ( Сала за венчања) викендом после 14 сати и у дане државних празника после 14 сати :
Општинска накнада: 1150,00 динара                 
Уплатни рачун:  840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр. 079 + бр. Пиб-а

За венчања ван седишта матичног подручја:
Општинска накнада: 6150.00 динара                 
Уплатни рачун:  840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр. 079 + бр. Пиб-а


Место заказивања венчања: канцеларија  бр. 11.

Радно време са странкама: радним даном 07:00-14:30
Телефон за информације: 010/ 305-511

Напомена:
Уколико је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача на дан заказивања венчања и на сам дан венчања.

Joomla templates by Joomlashine