Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Потребна документација:

• захтев у слободној форми ( навести који подаци су погрешно уписани);
• копија важеће личне карте подносиоца захтева;
• извод из матичне књиге рођених, за родитеље детета, уколико су рођени, ван територије општине Пирот;
• извод из матичне књиге венчаних, за родитеље детета, уколико су склопили брак, ван територије општине Пирот и
• по потреби и друге доказе.

Место предаје документације и решавања предмета: канцеларија бр 5.
Радно време са странкама: радним даном 07:00 - 14:30

Телефон за информације: 010/305-505

Joomla templates by Joomlashine