Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Потребна документација:

• захтев;
• копија важеће личне карте подносиоца захтева;
• лична карта или копија личне карте умрлог;
• потврда о смрти издата од стране лекара који је утврдио смрт;
• извод из матичне књиге рођених, за умрлог/лу, уколико је рођен, ван територије општине Пирот;
• извод из матичне књиге венчаних, за умрлог/лу, уколико је склопио/ла брак, ван територије општине Пирот и
• по потреби и друге доказе.

Место предаје документације и решавања предмета: канцеларија бр 5.
Радно време са странкама: радним даном 07:00 - 14:30

Телефон за информације: 010/305-505

Републичка административна такса: 720,00 динара                 
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а

Општинска накнада: 360,00 динара                
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а

Joomla templates by Joomlashine