Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Потребна документација:
• захтев;
• копија важеће личне карте за родитеље детета;
• пријава рођења издата од стране здравствене установе у којој је рођено лице чије рођење жели да се упише;
• извод из матичне књиге рођених, за родитеље детета, уколико су рођени, ван територије општине Пирот;
• извод из матичне књиге венчаних, за родитеље детета, уколико су склопили брак, ван територије општине Пирот и
• по потреби и друге доказе.

Место предаје документације и решавања предмета: канцеларија бр 5.
Радно време са странкама: радним даном 07:00 - 14:30

Телефон за информације: 010/305-505

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine