Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Потребна документација:
За промену личног имена, имена или презимена:
• захтев у слободној форми (могу поднети само лица која имају пребивалиште на територији општине Пирот, у моменту подношења захтева, старија од 15. година живота);
• копија важеће личне карте подносиоца захтева;
• извод из матичне књиге рођених, уколико је подносилац захтева рођен/на, ван територије општине Пирот;
• извод из матичне књиге венчаних, уколико је подносилац захтева, склопио/ла брак, ван територије општине Пирот;
• уверење о држављанству, уколико је подносилац захтева, уписан у евиденције држављана, ван територије општине Пирот;
• пресуду о престанку брака (разводом или поништењем), снабдевевену клаузулом правноснажности) и
• по потреби друге доказе.

Место предаје документације и решавања предмета: канцеларија бр 5.
Радно време са странкама: радним даном 07:00 - 14:30

Телефон за информације: 010/305-505

Републичка административна такса: 720,00 динара                
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а

Општинска накнада: 3150,00 динара                  
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а 

За промену личног имена, имена или презимена малолетног лица:
• захтев у слободној форми једног од родитеља;
• сагласност другог родитеља са промену;
• копија важећих личних карата за родитеље детета;
• сагласност детета, са променом уколико је старије од 10. година;
• извод из матичне књиге рођених, за дете, уколико је рођено, ван територије општине Пирот;
• извод из матичне књиге рођених, за родитеље детета, уколико су рођени, ван територије општине Пирот;
• уверење о држављанству, за родитеље детета, уколико су уписани у евиденције држављана, ван територије општине Пирот;
• пресуду о утврђивању очинства/материнства или одлука о заснивању или престанку усвојења, снабдевених клаузулом правноснажности и
• по потреби друге доказе.

Место предаје документације и решавања предмета: канцеларија бр 5.
Радно време са странкама: радним даном 07:00 - 14:30

Телефон за информације: 010/305-505

Републичка административна такса: 720,00 динара                 
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а

Општинска накнада: 3150,00 динара                
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а

Joomla templates by Joomlashine