Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Завршена је јавна набавка и изабран пројектант који ће урадити пројектно – техничку документацију за изградњу платоа за третман и селекцију грађевинског отпада.  Завршетком линије за третман грађевинског отпада биће заокружен рад Региоанлне депоније који подразумева  квалитетно  управљање целокупним отпадом на територоији коју покрива.  

Пројекат обухвата целокупну пројктну документацију која је неопходна за издавање грађевинске дозволе као и технолошки процес који дефинише третман и селекцију отпада. Пројектом ће бити дефинисана и  опрема која је потребна за третман и селекцију ове врсте отпада.

„Грађевински отпад показује да се на територији града Пирота одвијају значајне инвестиционе активностри од којих се генерише већа количина отпада који се за сада одлаже на неадекватан начин, на локацији Присљански пут али и поред Нишаве и на другим локацијама где му није место. Циљ  нам је да током ове године завршимо пројектно техничку документацију и почнемо са изградњом платоа и да већ следеће године отпочнемо третман и селекцију грађевинског отпада” – каже директор Регионалне депоније, Небојша Иванов. 

Годишње се у Пироту прикупи око 4.000 тона бетона, око 1.500 тона цигала и још око 10.000 тона мешаног грађевинског отпада. Бојан Пешић, начелник Одељења за стамбено комуналне делатности рекао је да се разноврстан грађевински отпад који настаје приликом реконструкције, рушења или уклањања објеката  у Пироту одлаже на локацији изнад Присјанског насеља али то није трајно решење па се приступило пројекту МОБИЦЦОН ПРО који се реализује у сарадњи са пртнерима из неколико земалај ЕУ, у циљу израде пројектне документације за инсталирање привременог мобилног постројења за рециклажу грађевинског отпада и изградњу платоа на којем ће постројење бити постављено.

“Третман грађевинског отпада ћемо подићи на виши ниво,  отпад ће се селектовати на самом градилишту, третираће се и добијаћемо производе који ће имати даљу употребну вредност” – каже Пешић.

Директор Депоније, Небојша Иванов, подсећа да ће  у складу са изменама и допунама Закона о изградњи и планирању сваки инвеститор пре почетка изградње бити у обавези да склопи уговор са Регионалном депонијом који дефинише начин одлагања отпада и  количину. Депонија ће такав отпад селектовати а производи који се добијају могу се короистити као пресвлака атарских и локланих путева док ће се цигле и црепови  из грађевинског отпада користити за индустрију која се бави производњом истих. Инертни материјал употребљаваће  се за прекривање тела депоније. „Ја очекујем да следеће године већ од септембра имамо у пуном капацитету функционисање линије за третман грађевинског отпада“ – истиче Иванов.

У договору са ЈП Комуналац биће обезбеђени посебни  контејнери капацитета од једне до 5 тона па ће грађани који имају потребу да одложе грађевински отпад, уз одређену накнаду,  добијати контејнере за одлагање којима ће се отпад допремати до депоније.

Завршетком линије за третман грађевинског отпада биће заокружен рад Региоанлне депоније.  У плану је и изградња компостане која ће третирати биоразградиви отпад и производити компост који се користи у пољопривреди. „Имаћемо управљање отпадом на територији града Пирота у рангу са уређеним европским земљама и на тај начин ћемо трајно обезбедити безбедан начин одлагања комуналног отпада у свим фракцијама у наредних четрдесетак година“ – поручио је директор Регионалне депоније.

Извор: Пиротске вести

 

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine