Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Градска управа Пирот – Локална пореска администрација подсећа да је рок за плаћање друге рате пореза на имовину 15. мај 2024. године, а он је прописан Законом о порезима на имовину. Порез се измирује  у четири рате: прва до 14. фебруара, друга до 15. маја, трећа до 14. августа и четврта рата се плаћа до 14. новембра. Издата су 23.524 решења за порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, од тога ће 17.693 решења бити достављена поштом, а 5.831 решење је прослеђено у електронско сандуче. Из Локалне пореске администрације апелују на пореске обвезнике да преузму своја решења из е-сандучета, како би имали увид у своја пореска задужења.

Порез на имовину може се платити и у мањем броју рата од законом прописаних укључујући и плаћање утврђеног пореза одједном, пре доспелости пореске обавезе. Закон о порезима на имовину, прописује обавезу аконтационог плаћања пореза на имовину у висини обавезе за последње тромесечје претходне фискалне године све до добијања решења о утврђивању пореза за текућу фискалну годину. Уколико постоји разлика за уплату између утврђеног пореза решењем за текућу годину и аконтационо плаћеног пореза на имовину, обавеза је да се разлика плати у року од 15 дана од дана достављања решења за порез на имовину,  каже Снежана Рајковић, шеф Локалне пореске администрације Пирот.

Поштовањем наведених рокова за уплату пореза на имовину не обрачунава се камата за неблаговремено плаћене или неплаћене порезе, тако да моменат достављања решења о утврђивању пореза на имовину за текућу годину нема последице на грађане.

У току је достава годишњих решења за порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге за 2024. годину. Грађани који су регистровани корисници услуга портала е-Управа добили су решења у електронско сандуче, а осталим обвезницима ће решења бити достављена у папирнатом облику преко поште.

Извор: Пиротске вести

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine