Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Град Пирот, у понедељак 29. априла, расписује конкурс за коришћење средстава за субвенције у пољопривреди и руралној економији у 2024. години. Конкурс је намењен регистрованим пољопривредним газдинствима код којих су и имовина и место пребивалишта на територији града Пирота.

Субвенционишу се инвестиције у секторима: производња млека, производња меса, ратарска производња, воћарство, повртарство и цвећарство, пчеларство, производња конзумних јаја, прерада млека и меса на газдинству, осигурање усева плодова и животиња и први пут од ове године субвенционисаће се сертификација органске производње. Осигурање усева, плодова и животиња субвенционише се са 30% од вредности полисе а максимално 200.000 динара по газдинству док се све остале инвестиције субвенционишу са 50% вредности без ПДВ-а.

Једно газдинство у току године може конкурисати више пута а максимално може добити 700.000 динара на име субвенција. Достављање захтева за субвенције је од 1. до 5. у месецу на шалтеру писарнице са изузетком месеца маја када је, због празника, рок од 7. до 13 маја. Јавни позив за субвенционисање вештачког осемењавања биће објављен крајем октобра. Комплетан текст конкурса налази се на огласној табли у услужном центру а образац захтева и брошуре су на шалтеру информација. Конкурс и образац захтева могу се преузети и са званичног сајта града www.pirot.rs . Захтеви се решавају по редоследу пријема, одлуку о додели субвенција доноси комисија коју формира градоначелник. Подносилац захтева субвенцију добија након потписивања уговора. Конкурс траје до истека средстава а најкасније до 5. новембра 2024. године а буџет Фонда за пољопривреду износи 56.000.000 динара.

Извор: Пиротске вести

 

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine