Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Град Пирот у сарадњи са Националном службом за запошљавање-филијалом Пирот објавио је јавни позив за реализацију мере стручне праксе, која се реализује у склопу недавно усвојеног Програма запошљавања града Пирота са акционим планом за период од 2024. до 2026. године. Ова мера подразумева стручно оспособљавање незапосленог лица за самосталан рад у занимању за које је стечено одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, без заснивања радног односа.
Из градског буџета је за ову меру издвојено 7 милиона динара и у плану је ангажовање 17 волонтера-приправника, и то 13 са високом, а по 2 са вишом и средњом стручном спремом.

Позив је отворен до 20. маја 2024. године, а пријаву могу поднети послодавци из свих сектора, без икаквих ограничења, под условом да имају седиште или регистровану пословну јединицу на територији града Пирота.

Више информација у вези са позивом могу се добити у Канцеларији за локални економски развој града Пирота и филијали Пирот Националне службе за запошљавање.

Документација се може преузети и путем следећег линка.

Извор: Пиротске вести

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine