Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Добродошли

 

Поштовани суграђани,

добродошли на интернет портал града Пирота. Позивамо Вас да узмете активно учешће у раду локалних органа града Пирота тиме што ћете изнети своје сугестије и предлоге. Опширније

 мр Владан Васић, градоначелник Пирота

Поводом информација које су изнете у вези реализације Пројекта ЈПП за вршење услуге реконструкције и одржавања система јавног осветљења на територији града Пирота, Градска управа у циљу целовитог информисања даје следеће обавештење.
• На дан 1.1.2018. систем ЈО Града Пирота обухватао 6451 светиљки. Од овог броја 312 су биле ЛЕД или декоративне светиљке а остатак светиљке Хг и На високог притиска које су имале велику потрошњу енергије и представљале потенцијалну опасност за животну околину (жива – Хг).  

Потрошња свих светиљки је износила 3.795.746 кWх ел. енергије на годишњем нивоу. За ел.енергију плаћено је 39.247.658 РСД а одржавање система је коштало 7.000.000 РСД те је укупан трошак целог система износио годишње 46.247.658 РСД при цени струје од 7,57 РСД/кWх.
• У циљу смањења потрошње енергије, трошкова као и унапређења квалитета, одлучено је да се крене у пројекат реконструкције који би обухватао уградњу нових ЛЕД светиљки. Ради одабира оптималног начина реконструкције Град Пирот је од Европске банке за обнову и развој, добио помоћ у виду ангажовања независних стручњака са задатком сагледавања стања и предлагања решења.
• Урађена техничка процена је говорила да би вредност инвестиције која би обухватила
само замену светиљки износила око 1.400.000 евра.
• Анализиран је начин финансирања и сагледана су три модела
– Финансирање из буџета – Износ инвестиције би био око 8% укупног буџета града, трошак одржавања и трошак замене неисправних светиљки после гарантног рока (2 год.) сносио би град.
– Финансирање из кредита – Вредност инвестиције би била увећана због камате а трошак одржавања и трошак замене неисправних светиљки после гарантног рока (2 год.)
сносио би град.
– Финансирање кроз модел ЈПП
Приватни партнер финансира целу инвестицију, трошак одржавања и трошак замене неисправних сијалица за све време трајања уговора (12 година). Приватни партнер гарантује уштеду у електричној енергији као и исправност
функционисања система. Период трајања уговора би био 12 година и град би на месечном нивоу плаћао утрошену ел. енергију и накнаду приватном партнеру. Одвајања града у првој години би била мања за 11% него што су била у базној години. Кроз трајање уговора на висину одвајања града утицали би само повећање цена ел. енергије и стопа инфлација.
• На основу урађених анализа, искуства у земљама ЕУ где је ЈПП широко прихваћен начин реализације инвестиција, позитивног искуства других градова у земљи као и позитивног искуства које сам Град има у реализацији ЈПП за загревање 4 школа, од стране ЕБРД-а у својству консултанта предложено да се овај пројекат реализује у форми ЈПП. Стога је у складу са одредбама закона Скупштина града донела одлуку да се крене у реализацију реконструкције система ЈО кроз ЈПП. У поступку реализације израђена је студија, предлог
пројекта, добијена сагласност Комисије за ЈПП Владе Србије и спроведена јавна набавка за одабир приватног партнера.
• Како је у периоду од пописа светиљки и израде студије и почетка реализације повећан број светиљки у систему ЈО одлучено је да уговорени дефинисан број од 6139 светиљки уграде на мерним местима које обухватају градско насеље са 32 села.
• Реализација уговора је почела јануара 2021. године а период гарантовања (када је град почео да плаћа накнаду 1.6.2022.)
• Резултати за прву годину гарантовања (од 1.6.2022. до 31.5.2023.) Потрошња ел. енергије у делу обухвата ЈПП је била 838.554 кWх (око 76% мања у односу на референтну годину) а трошак 17.522.163 РСД (око 53% мањи) при знатно вишој цени ел. енергије (и до 18,909 РСД / кWх).
Годишња накнада која је исплаћена Привантном партнеру је износила 326.865 евра (око
38.570.140 РСД) те је укупни трошак Града износио 56.092.303 РСД.
У случају да није спроведен ЈПП за период прве године гарантовања, трошак за ел.
енергију би износио 83.309.535 РСД, трошак одржавања 7.000.000 РСД што је укупно
90.309.535 РСД.
Уштеда у првој години гарантовања је износила 34.217.232 РСД.
Како је уштеда почела да се генерише од тренутка постављања прве светиљке (јула 2021) а накнада приватном партнеру да се плаћа тек од почетка периода гарантовања (1.6.2022) и по том основу су остварене додатне уштеде. Процена уштеда за период јул 2021. (када је почео период имплементације) – јун 2023. (када је завршена прва година гарантовања) износи око 57.382.630 РСД.
У циљу даљег развоја система ЈО а у складу са потребама грађана, у току 2022. систем је проширен новим ЛЕД светиљкама и то: на путу између села Темска и манастира Сети Ђорђе, на путу од пружног прелаза Божурато до магистралног пута и у улици Кавак. Ове године је планирано и у току је проширење мреже у делу Старог Тигровог насеља, делу насеља Ђерам, путу од насеља Прчавац до Прихватног центара на 4. километру, у селу Гњилан од школе до цркве, селу Трњана и на још неколико локација у граду и селима. На основу изнетог је евидентно да је реконструкција система ЈО на територији Града имајући у виду начин њене реализације, техничког решења као и времена реализације дала велики ефакат који се огледа у смањењу потрошње енергије, повећања квалитета и смањења трошкова.

Извор: Пиротске вести

Електронско подношење захтева

Упитник о задовољству грађана услугама Градске управе Пирот

 

Постаните еГрађанин

eУправа Републике Србије

Влада Републике Cрбије

Народна Скупштина Републике Србије

Министарство државне Управе и локалне Самоуправе

Агенција за привредне регистре

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Кодекс понашања службеника и намештеника Града Пирота

Joomla templates by Joomlashine