Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Добродошли

 

Поштовани суграђани,

добродошли на интернет портал града Пирота. Позивамо Вас да узмете активно учешће у раду локалних органа града Пирота тиме што ћете изнети своје сугестије и предлоге. Опширније

 мр Владан Васић, градоначелник Пирота

Јавној расправи о Нацрту Средњорочног плана развоја града Пирота за период од 2023. до 2025. која је одржана у скупштинској сали ГУ Пирот присуствовали су представници  локалне самоуправе, релевантних институција, организација цивилног друштва и заинтересовани грађани.   Документ је објављен на огласној табли града и до 25. фебруара стручна јавност и  грађани могу доставити предлоге, критике и сугестије. Питање о којем се највише разговарало на јавној расправи је најављена реконструкција железничке пруге и планираним  радовима на траси која пролази кроз Пирот.

На основу дефинисане методологије, послови координације израде Средњорочног плана града поверени су Управљачкој радној групи за израду Средњорочног плана града и секторским подгрупама које су чинили: представници градске управе, стручњаци ангажовани у администрацији, јавним институцијама, јавним предузећима, установама, организацијама цивилног друштва, као и остали представници из јавног, приватног, цивилног и научно-истраживачког сектора. Средњорочни план града Пирота за период 2023–2025. године урађен је уз консултације са Регионалном развојном агенцијом Југ и Републичким секретаријатом за јавне политике.

Марија Ђошић, шефица Канцеларије за локални економски развој,  истакла је да  да су приоритетне области унапређење јавне управе, друштвене делатности, инфраструктура, заштита животне средине и привредни развој и да дискусија и квалитетни предлози грађана и стручне јавности доприносе квалитету израде овог документа.

Средњорочни план града Пирота за период 2023–2025. године израђен је у складу са Уредбом о методологији за израду средњорочних планова  којом је прописана обавезна форма и садржина средњорочног плана. Циљ израде средњорочног плана је дефинисање свеобухватног и ажурног прегледа обавеза односно мера и активности које Град треба да спроведе током периода од три године у складу са приоритетима утврђеним у Плану развоја и расположивим људским и материјалним ресурсима. Кроз израду и доношење средњорочног плана врши се операционализација и спровођење Плана развоја ЈЛС, а уједно се повећава и транспарентност одговорности за спровођење утврђених локалних циљева Агенде 2030. На овај начин средњорочни план постаје основни управљачки инструмент локалне самоуправе којим се утврђује шта ће се и на који начин радити у наредном периоду као и  трошкови и њихову усклађеност са утврђеним буџетом за наредну годину.

Средњорочни план се ради за период од три године и практично представља ревидирање претходног који је усвојен прошле године односно ревидирају се постојеће две године и доноси пројекција за трећу годину, објашњава заменик градоначелника Пирота, Милош Цолић.

Пирот је први град у Србији са оваквим документом израђеним у складу са Законом о  планском систему и предвиђеном правном методологијом што је препозтнато и у републичком Секретаријату за јавне политике где Пирот истичу као пример добре праксе, што је наведено и у приручнику који је  у међувремну објављен.

По окончању јавне расправе Град Пирот ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај који ће бити објављен на интернет стрраници Града Пирота у року од 15 дана од окончања јавне расправе.

Извор: Пиротске вести

 

Упитник о задовољству грађана услугама Градске управе Пирот

Електронско подношење захтева

 

Постаните еГрађанин

eУправа Републике Србије

Влада Републике Cрбије

Народна Скупштина Републике Србије

Министарство државне Управе и локалне Самоуправе

Агенција за привредне регистре

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Кодекс понашања службеника и намештеника Града Пирота

Joomla templates by Joomlashine