Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Добродошли

 

Поштовани суграђани,

добродошли на интернет портал града Пирота. Позивамо Вас да узмете активно учешће у раду локалних органа града Пирота тиме што ћете изнети своје сугестије и предлоге. Опширније

 мр Владан Васић, градоначелник Пирота

Криминалитет малолетника непрестано заокупља пажњу опште и стручне јавности и на известан начин представља показатељ успешности или неуспешности свих мера којима се једно друштво брине о младима. Као посебно осетљивој категорији, малолетницима се у сваком друштву поклања посебна пажња и непрестано се изналазе нови и ефикаснији начини решавања кривичне ствари којима се најмање штете наноси малолетнику као учиниоцу кривичног дела, а постиже сврха која се огледа у јачању његове личне одговорности за своје поступке. У том смислу посебно место заузима примена васпитних налога који могу своју сврху да остваре само уколико постоји потпуна правна уређеност њихове примене (закон и подзаконски акти) и системски обезбеђена логистика.


Сврха васпитних налога је да се не покреће кривични поступак према малолетнику или да се обустави поступак, односно да се применом васпитног налога утиче на правилан развој малолетника и јачање његове личне одговорности како убудуће не би чинио кривична дела.

Васпитни налози су поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, извињењем, радом или на неки други начин отклониле, у целини или делимично, штетне последице дела; редовно похађање школе или редовно одлажење на посао; укључивање, без накнаде, у рад хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја;  подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од зависности изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога; укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој установи или саветовалишту.

Центар за социјално превентивне активности у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, реализује у 9 општина и градова у Србији, медју којима је и Пирот, реализује пројекат примене васпитних налога на локалу. Пројекат улази у финалну фазу и очекује нас и финална конференција, рекла је Маја Милачић, из Социјалног центра ГРИГ.

Марија Васић, директорка Центра за социјални рад, истакла је овом приликом да су добром сарадњом свих инстуција која се баве овим проблемом постигли напредак у доношењу одређених одлука које ће се тицати заштите малолетних лица. Центар за социјални рад има улогу повезивања свих инстуција, пружа саветодавну, психо – социјалну подршку и предлаже одређене мере Тужилаштву које даље изриче одређене васпитне налоге, рекла је Васић.

Присутне је испред локалне самоуправе поздравила Ивана Јовановић, помоћница градоначелника за ванпривреду.

Према извештајима правосудја у претходних годину дана примењена су 4 васпитна налога у три предмета, док је број малолетника који су починили неку недозвољену радњу 88 малолетника, рекла је Соња Нешић, испред Вишег јавног тужилаштва Пирот.

Васпитни налози реализују се у Спортском центру, Црвеном крсту и Комуналцу и подразумевају  друштвено корисни рад малолетних лица која су починила кривично дело.

Извор: Плусонлине

 

План детаљне регулације „Пословна инфраструктура - део логистичког центра“ - Пирот

Tender Dossier - DOWNLOAD

Corrigendum No.1

Question and answers

Унапређење пословне климе у Србији

Tender Dossier - DOWNLOAD

Opis projekta

 

Огласна табла

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Влада Републике Cрбије

Народна Скупштина Републике Србије

Министарство државне Управе и локалне Самоуправе

Агенција за привредне регистре

еУправа Републике Србије

Кодекс понашања службеника и намештеника Града Пирота

Joomla templates by Joomlashine