Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Добродошли

 

Поштовани суграђани,

добродошли на интернет портал града Пирота. Позивамо Вас да узмете активно учешће у раду локалних органа града Пирота тиме што ћете изнети своје сугестије и предлоге. Опширније

 мр Владан Васић, градоначелник Пирота

Градска управа Пирот реализује велики број програма и подстицајних мера за породице са децом.  Мере и права која се финансирају из буџета Града Пирота са циљем побољшања положаја породица са децом и подстицања рађања. У Одсеку за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту остварују се поред права дефинисаних Законом о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05, 107/09) која се примењују у целој Републици (дечији додатак, родитељски додатак, накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне н еге детета, накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју) и додатна права из те области на основу Одлука Града која се финансирају из буџета Града Пирота.


Искључиво проналитетне мере које се спроводе на територији града Пирота на основу одлука Скупштине града Пирота су:

– новчана помоћ брачним паровима ради обављања вантелесне оплодње
Ову помоћ остварују парови за два поступка вантелесне оплодње независно од тога у којој медицинској установи – граду се обавља. Новчану помоћ остварују брачни парови уколико жена није старија од 42 године. Новчана помоћ у износу од 100.000 динара одобрава се паровима који обављају ВТО у приватним клиникама – о сопственом трошку, а новчана помоћ у износу од 30.000 динара признаје се паровима који су на процес ВТО упућени преко Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијале у Пироту.

– право на родитељски додатак за прворођено дете у породици
Ово право остварује мајка (у изузетним случајевима отац детета) која има пребивалиште на територији града Пирота у једнократном износу од 10.000 динара. Рок за подношење захтева је шест месеци од рођења детета.

– право на новчану помоћ за треће дете у породици
Остварује један од родитеља за треће дете у породици у месечном износу од 2.000 динара до 18. године живота детета уз услов да се дете редовно школује.

– право на регресирање свих трошкова боравка трећег детета у предшколској установи

– право на бесплатне уџбенике и ужину за треће дете у породици основношколског узраста

– право на новчану помоћ за новорођено дете чији родитељи живе на селу
Остварују родитељи који имају пребивалиште на селу на територији града Пирота, уз услов да један од родитеља има најмање годину дана пребивалиште на селу пре рођења детета, у једнократном износу од 40.000 динара.

Поред наведених пронаталитетних мера, локална самоуправа спроводи и друге мере у циљу побољшања положаја и квалитета живота породица са децом, и то:

– новчана помоћ незапосленим мајкама
Остварује се на основу рођења детета, без обзира на редослед рођења детета у породици. Услов за остваривање овог права је да мајка има пребивалиште на територији града Пирота најмање годину дана и да има статус незапосленог лица. Исплаћује се у износу од 36.000 динара у три месечне рате (12.000 динара месечно). Рок за подношење захтева је шест месеци од рођења детета.

– новчана помоћ самохраним родитељима
Остварују самохрани родитељи који имају статус незапосленог лица и нису остварили право на новчану социјалну помоћ код Центра за социјални рад у месечном износу од 2.500 динара по детету до 18. године старости детета, уз услов да се дете редовно школује.

– новчана помоћ за лечење деце узраста до 18 година
Ово право остварују породице за лечење деце које није обухваћено обавезним здравственим осигурањем преко Републичког фонда за здравствено осигурање. Висина помоћи се одређује у сваком појединачном случају, на основу достављене медицинске документације и средстава потребних за лечење.

– једнократна новчана помоћ за децу корисника права на дечији додатак која полазе у први разред основне школе
Ово право се остварује на основу захтева поднетог у периоду од 01. августа до 30. септембра текуће године у једнократном износу од 10.000 динара.

– бесплатни уџбеници и ужина деци корисника новчане социјалне помоћи код Центра за социјални рад

– регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи деци корисника новчане социјалне помоћи код Центра за социјални рад, деци са сметњама у развоју и деци без родитељског старања.

– студентске и спортске стипендије
Студентску стипендију остварују студенти дефицитарних занимања уколико нису остварили право на републичку стипендију или кредит, у износу од 9.000 динара месечно (десет месеци годишње).
Једнократну новчану помоћ студентима остварују студенти у складу са прописаним правилником Града.
Спортске стипендије остварују талентовани спортисти у периоду од 9 месеци годишње, а износ зависи од броја одобрених стипендија.

– бесплатан превоз ученицима основних и средњих школа
Остварују деца која станују најмање 4км удаљено од школе. Деци основношколског узраста финансира се превоз у висини целокупног износа месечне карте, а деци средњошколског узраста у висини 50% од износа месечне карте.

Извор: Пиротске вести

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Влада Републике Cрбије

Народна Скупштина Републике Србије

Министарство државне Управе и локалне Самоуправе

Агенција за привредне регистре

еУправа Републике Србије

Кодекс понашања службеника и намештеника Града Пирота

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine