Evidencija o zauzeću javnih površina

Javne površine opštine Pirot

loading data...loading data...
Id Broj rešenja Datum Naziv korisnika Ulica Broj Površina (m2) Zona Vrsta zauzeća Cena (m2) Od Do Pregled

Nema unosa