Izveštaj o radu

2016. godina                                                                                                                

 

Lokalni registar izvora zagađivanja

 2013. godina                                                                                                              

 2014. godina                                                                                   

 
 2015. godina  

 

Obaveštenja                                          

 

 

Zahtevi za procenu uticaja

Fizička

lica

Pravna

lica

Zahtev za davanje saglasnosti                                                  
Zahtev za davanje saglasnosti - zatečeno stanje
Zahtev za obim i sadržaj
Zahtev za odlučivanje o proceni uticaja
Zahtev za odlučivanje o proceni uticaja - zatečeno stanje                

 

Zahtevi za inspekcijski nadzor                 

 

 

Monitoring

Godina
2013

2014

2015

Izveštaj o površinskim vodama                                              
Izveštaj o merenju buke                                                    
Izveštaj o kvalitetu vazduha      

 

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu         

Registar izdatih dozvola za upravljanje otpadom

 

Javni beležnik

Javni beležnik

Đorđe Petrović
Srpskih vladara 118
Telefon: +381 (0)10 310 045
Mobilni: +381 (0)66 310 045
e-pošta: jbeleznikpetrovic@gmail.com
Joomla templates by Joomlashine